Koníci

konici.ufonek.net

O koních, pro koně, s koňmi...


Počítadlo:
Počítadlo

Hipocentrum Koryčany
Internetový psí a kočičí útulek, útulky z celé ČR
Horses Online
Bodyskal.cz
EQUISERVER.eu - server o koních a pro koně

Časopis Koně & hříbata

Magické slovo endurance - III. Část

Vloženo: 14.10.2005, Autor: Zuzule
Rudé plameny ohně osvětlují okolo sedící postavy a pohyblivé stíny poskakují po kmenech stromu. Příběhy koní a jejich lidí ožívají v barvitých líčeních. Není vítězů ani poražených. Jsou jen ti, kteří mají k sobě blízko, jsou to lidé endurance.

Hodnocení sezóny 2003
V útulném, byť nepříliš velkém sále žďárského hotelu Grunt probíhalo hodnocení loňské sezóny Endurance. Úvodní slovo měla manažerka Komise vytrvalosti Barbora Kotinská, která přednesla stanovisko ČJF k případu dopinku koně Maxe Ivy Pánkové na Mistrovství Polska v červnu 2001, kde doběhli čtvrtí. V odběrech byly nalezeny stopy účinných látek z léčiva Atussin, použitého k léčbě COPD. Z důvodu nekomunikace paní Pánkové s ČJF a pro neochotu řešit danou situaci (platba sankce za prokázaný dopink) jí bylo ukončeno členství v ČJF a tím i zákaz účasti na všech závodech pořádaných federací. Rozhodčí Komise vytrvalosti Antonín Terber informoval o poměrně rozsáhlých změnách pravidel, které byly vynuceny jednak ne zcela přesným překladem, jednak očekávaným přechodem na připravované změny pravidel FEI (Federation Equestriale International = Mezinárodní Jezdecká Federace) pro rok 2005.

Snad nejduležitější jsou změny následující:
Od letošního roku se ruší soutěže v čase, bude se jezdit jen na čas. Tedy nebudou distanční jízdy, jen distanční dostihy. Pořadatelé ale mohou omezit maximální rychlost, což znamená diskvalifikaci pro ty dvojice, které tuto rychlost překročí a budou v cíli dříve, než bude minimální povolený čas dostihu.
Nejkratší dostihy se budou konat na 25 km, kratší, například dříve hojně rozšířené ?dvacítky? již povoleny nebudou. V následné diskusi se nejvíce probíralo uzdění koně v přestávce a výsledek byl jasný a srozumitelný, byť ne potěšující: mohu jet na čemkoliv (v mezinárodních závodech i na ohlávce), ale ve veterinární uzávěře musí mít kůň udidlo. Pro koně to sice není nejpohodlnější, zejména pokud mají potíže s pitím s udidlem v tlamě, nicméně pravidla zatím hovoří jasně. Jako důvod tohoto nařízení byla uvedena problematická ovladatelnost některých koní v uzávěře.
Naopak velmi potěšující zprávou byl příslib nového programu na zpracování výsledků Endurance dostihu, který by měl být hotov do konce března letošního roku. Najdeme v něm i kariéru jezdců a další ?lahůdky?. To vše na novém webu s adresou www.vytrvalost.wz.cz.

Další, vzdělávací část schůzky, byla věnována školení. První přednášku měla paní MVDr. Eva Šarská z Polska o Rozborech koňské krve.
Milou a srozumitelnou češtinou, velmi poutavou formou, doplňovanou promítáním grafu a tabulek, objasnila možnosti kontroly tréninku u lidí a koní. Paní Šarská upozornila zejména na praktické aspekty kontroly a vyhodnocování krevních rozborů, tedy srovnatelnost výsledků. Odběry mají probíhat vždy za stejných podmínek, ve stejném čase, nejlépe ráno před tréninkem, v intervalu 6 týdnů až 2 měsíce. Nejpoužívanější je hodnocení enzymu CPK (kinázy kreatinfosfátu). Množství tohoto enzymu ukazuje na rozsah poškození svalových buněk. Běžné klidové hodnoty jsou do 200, po zátěži ? trénink, dostih ? do 1500 (2000). Více je hůře a vysoké klidové hodnoty naznačují přetrénování a chronickou únavu koně.
Další důležitý ukazatel je obsah bilirubinu, signalizující poškození jater. Normální hodnoty jsou do 40 mikromolu na litr, více je opět hůře.
Významnými ukazateli jsou i sedlivost, % hematokritu, obsah bílkovin.
Nicméně je třeba si uvědomit, že testy jsou individuální a charakterizují v určitých hranicích konkrétního jednotlivce. Jako zajímavost paní Šarská uvedla několik údajů o průměrném koni vážícím 500 kg: má 206 kg svalové hmoty, z čehož pouze 55 kg je hybných svalů a má následné zásoby energie:

Zdroj energie Obsah energie v tile v kJ
ATP (adenosintrifosfát) 38
CP (kratinfosfát) 188
Glykogen 75 300
Tuky 640 00


Z tabulky zřetelně vyplývá, že největší zásobárnou energie (pohonných hmot) je tuk a úspěšný muže být jen kůň, který díky vhodnému tréninku jej dokáže efektivně využívat.
Další velmi zajímavou a ?lehce stravitelnou? přednášku měl prof. Ladislav Zeman z Mendelovy zemědělské a lesnické university o výživě koní. Jednoduchou a zábavnou formou, často prokládanou příběhy ze života, provedl všechny posluchače bludištěm základy krmné techniky (jakým zpusobem krmit) a výživy (význam jednotlivých složek krmení ? bílkoviny, tuky, látky výtažkové, vláknina, makro a mikroprvky, vitamíny). Snad největší důraz kladl na nepřekrmování zatěžovaných koní bílkovinami, co možná nejvyšší frekvenci krmení ? menší množství krmiva vícekrát denně a znalost potřeb koně při výběru krmiv a krmných doplňků. Více podrobností je možno získat na: www.mendelu.cz/user/zeman

Další přednášku, tentokrát o dopinku přednesl, MVDr. Petr Jahn. Objasnil mnohé, pro laickou i ne zcela poučenou ?koňařskou? veřejnost, dosud neznámé úhly pohledu na dopink a jeho prokazování. Pro většinu posluchačů jistě bylo překvapením, že více než 90 % dopingových nálezů patří do kategorie nedbalostních, což znamená, že látka zjištěná v tělních tekutinách koně sice nemohla pozitivně ovlivnit výkonnost koně, nicméně není přirozenou součástí těchto tekutin a tím pádem musí být považována za zakázanou substanci, čili doping. Více se o jejím zniní mužete dozvědět na www.vytrvalost.wz.cz. Jen pro zajímavost, dr. Jahn upozornil na nebezpečí podání makového loupáčku koním do tří dnů před soutěží. Díky velmi citlivým analytickým metodám se vystavujete nebezpečí diskvalifikace za prokázání morfinu v krvi či moči, kvůli jeho obsahu v makových zrnkách. Neznalost neomlouvá. Snad jen poslední připomínka: zatímco v dostihovém provozu na dráze je za prokázaný dopink sankcionován trenér koně, u distančního ježdění je to jezdec.
Přednáškovou část uzavřela opět paní MVDr. Eva Šarská z Polska. Rozvedla možnosti využití měření tepové frekvence při hodnocení účinnosti tréninku a posouzení celkové trénovanosti koně, což dokládala četnými příklady z praxe. Stručným shrnutím bylo, že pokud je po treninku tepová frekvence po deseti minutách odpočinku nižší než 52 tepu za minutu, byl trénink nedostatečný a naopak, pokud je po patnácti minutách tepová frekvence vyšší než 64 tepu, byla zátěž moc vysoká. Paní Šarská také ukázala modely maximální přípustné zátěže koní dle věku a výkonnosti v některých enduranci zaslíbených státech jako je Austrálie, Francie, Německo. Pro mnohé ambiciózní jezdce by mělo být příkladem australské heslo ?to complete to win? (dokončit je zvítězit) místo více obvyklého ?win to win? (vyhrát je zvítězit).
Na závěr schůzky paní Vladimíra Kyselá vyhodnotila uplynulou sezónu distančního ježdění. Ze 126 klasifikovaných jezdců ( podrobnosti na www.vytrvalost.wz.cz), kteří úspěšně dokončili alespoň jeden závod, jmenovala pětici nejúspěšnějších jezdců:

Jméno - body
Vaněčková Renata 555
Jadlovský Petr 497
Kyselá Kateřina 467
Drásal Miroslav 434
Matějčková Ludmila 422

Pětice nejúspěšnějších koní hodnocených od stupně ?L?:
Jméno - body
Torte Osteo 511
Safír 334
Blesk 242
Lavina 228
Sedrik 1 219

Skokanem roku se stal mladý Jaromír Široký, Mistrem ČR 2003 Renata Vaněčková a cenu pro Nejlepšího Shagya araba převzala pro Safíra jeho jezdkyně a majitelka Ludmila Matějčková.

Všem zúčastněným, nejen jmenovaným, gratulujeme a přejeme zdraví a radost z jízdy i pro nastupující sezónu. Sezóna 2003 je minulostí, ať žije sezóna 2004.

autor: Miroslav Drásal (časopis FAUNA)
Všechny publikované fotografie a články jsou chráněny autorským zákonem. Zákaz jejich kopírování bez souhlasu autora.
© Zuzana Buráňová 2003—2023
TOPlist