Koníci

konici.ufonek.net

O koních, pro koně, s koňmi...


Počítadlo:
Počítadlo

Hipocentrum Koryčany
Internetový psí a kočičí útulek, útulky z celé ČR
Horses Online
Bodyskal.cz
EQUISERVER.eu - server o koních a pro koně

Časopis Koně & hříbata

Najíždění na překážku

Vloženo: 14.10.2005, Autor: Zuzule
Zda bude překážka překonána bezchybně a elagantně, závisí na způsobu, jakým na ni najedeme. Rozhodující v tomto okamžiku je správný sed a plné soustředění na skok.

Rozhodující je správná příprava
Když najíždíte na skok, musí být kůň v rovnováze a mít dostatečný kmih. Jen tak dokážete správně kontrolovat směr skoku a tempo. Na překážku nemůžete najet prostě jen tak. Musíte přesně vědět, jak na ni najet nejlépe. Pozorujte pokročilé jezdce při tréninku a snažte se to od nich odkoukat. Správnou skokovou techniku je třeba si připravit v hlavě.

Pěší cvišení
Účastníci skokové zkoušky si parkur nejdřívě projdou pěšky. Tak mohou poměřit odstupy mezi jednotlivými překážkami a odhadnout, kolik cvalových skoků budou potřebovat od jednoho skoku ke druhému. Ani začátečníkům neuškodí, když si před skokovou lekcí zajdou na dráhu a toto malé cvičení absolvují pěšky.

Přesný odhad
Pořádně si preohlédněte překážku a vtiskněte si do paměti, jak by to bylo nejlepší na ni najet. Když budute dělat metr dlouhé kroky, můžete si změřit správné odstupy. Asi tak 16 až 20 metrů před překážkou je třeba zpozornět. Odsud začína posledních 4 až 5 cvalových skoků koně před odskokem.

Rovně!
Obzvlášť důležité je najet na překážku rovně a co možná nejvíc do středu. Kůň tak nalezne správný bod pro odskok. Dávejte na to pozor, než nacváláte. Pořádně se podívejte, jak je překážka na dráze nebo skokové jízdárně umístěna. Kde se musíte obracet, abyste na ni najeli rovně? Jak široký musí být oblouk?

Všechno pod kontrolou?
Teď můžete nacválat. Jezděte se svým koněm tak dlouho do velkého kruhu, až bude prostupný a bude dobře stát na otěži. Musí se nechat na okruhu ohýbat a jít do obratů, aniž by při tom vybočoval do strany. Na překážku smíte majet teprve, když je kůň dobře shromážděný. Zůstávejte tak dlouho na okruhu, dokud ho nebudete mít skutečně pod kontrolou.

Vpřed!
Když jste připraveni, zaměřte svůj pohled na překážku. Jeďte ve cvalu větší oblouk, tak, aby měl kůň překážku přímo před sebou. Dbejte na to, aby kůň dobře stál na otěži a energicky ho pobízejte. Pokud chce kůň uhnout do strany, dejte vnější nohu trochu zpátky a tlačte koně do opačného směru. Můžete si také pomoci bičíkem, který podržíte na té straně, kam chce kůň uhnout, tak aby jej viděl.

Zvýšení tempa
Po několika cvalových skoků před překážkou koně energicky pobízejte vpřed. Trochu povolte ruku, aby se kůň mohl natáhnout dopředu k odskoku. Kůň přidá tempo a zesíleně podsazuje záď. Držte ruce nízko a trochu od sebe.

Dívejte se stále dopředu
Váš směr pohledu je rozhodující. Dívejte se směrem k překážce, přesněji řečeno, dívejte se přes ni dopředu. Vaše myšlenky už musí směřovat na druhou stranu za překážkou. Nedívejte se na zem před překážkou. V tomto okamžiku je rozhodující správný sed a plné soustředění na skok. Když kůň odskočí, narovnejte se a jděte rukou dopředu, abyste následovali protažení koňského krku. Dávejte dobrý pozor, abyste otěž nepropustili předčasně!

Tip
Při skocích a především, když skáčete přes víc překážek za sebou, se kůň často silně pokládá na otěž. Abyste ho mezi skoky opět přitáhli, musíte lehkým narovnáním trupu přesunout těžiště dozadu. Zadkem se tak dostanete blíže k sedlu a kůň musí přesunout opět víc váhy na svojí záď.

Pozor
Bez kmihu není skok! Nesmíte ovšem zaměňovat kmih za rychlost. Kůň který cvlálá s kmihem, se pohybuje vpřed svižně a v rovnováze. Pořádně přitom podsazuje zadní nohy. Kůň, který naproti tomu přidá tempo a přitom přesune celou svou váhu na předek bude mít velké potíže, aby před překážkou dobře odskočil. Nechte koně zrychlit teprve při posledních cvalových skocích před překážkou, ale dbejte zároveň na to, aby se přitom příliž nezploštil. Pokud je to nutné, musíte dát několik polovičních zádrží.

Pozor, chyba
Držte ruce klidně a dbejte na to, aby kůň při najíždění na překážku dobře stál na otěži. Dávejte zřetelé pomůcky. Při posledních cvalových skocích před překážkou ruku trocu povolte. Pokud byste koně před překážkou příliš zadržovali, je velké nebezpečí, že se skoku vzepře. Pohybům koně nesmíte předbíhat. Sledujte jeho pohyby, ale neodskakujte dřív než on! To vyvede koně z rovnováhy - a vás taky.

Zdroj: soubor desek Jezdectví (nakladatelství Atlas)<br />
Zpracovala: Eva Tůmová <br />
Všechny publikované fotografie a články jsou chráněny autorským zákonem. Zákaz jejich kopírování bez souhlasu autora.
© Zuzana Buráňová 2003—2024
TOPlist