Koníci

konici.ufonek.net

O koních, pro koně, s koňmi...


Počítadlo:
Počítadlo

Hipocentrum Koryčany
Internetový psí a kočičí útulek, útulky z celé ČR
Horses Online
Bodyskal.cz
EQUISERVER.eu - server o koních a pro koně

Časopis Koně & hříbata

Hry myšlenek

Vloženo: 14.10.2005, Autor: Zuzule
Kdo by to neznal : Doma to zdánlivě všechno klape, jedete na závody vyhrát, pak ale přijde tréma a je všechno jinak. Zde naleznete praktické a konkrétní tipy na příkladu jedné již dost obtížné úlohy Z:

A - X Vjezd v pracovním klusu
Po zazvonění máte 40 vteřin času do vjezdu. Vjeďte ze strany, na které se lépe cítíte. Pokud vjíždíte zevnitř obdélníku, vyzkoušejte ještě v posledním rohu před písmenem A, zda je kůň na pomůckách. Myslete včas na to, že v A musíte uhnout na střední čáru. Upozorněte na to koně lehkými zádržemi. Jakmile jste na střední čáře, dívejte se do C, abyste zůstali na rovné čáře. Moc koně nezadržujte - ve volnějším tempu se udrží lépe na přímce.

X Stát, pozdrav.
Pracovním klusem vchod
Začněte dvě koňské délky před X zadržovat, abyste ze šikovného zastavení neudělali br /ždění naplno. Dívejte se na body b a E, abyste se do X trefili. Dbejte na to, aby vaše pomůcky byly na obou stranách stejné, aby kůň zastavil rovně. Když se to nepovede, zkuste ho narovnat malou korekturou. Když víte, že to nepůjde, nechte to být a soustřeďte se raději na to, aby kůň stál, když už šikmo, alespoň klidně. Potom teprve pozdravte. Vyzařujte klid, usmívejte se. Počítejte před pozdravem a po něm do tří. Pak si upravte otěže a překontrolujte sed - a jde se na to. Před naklusáním koně malými zádržemi upozorněte, aby naklusal z místa a nešel nejdříve několik kroků. Dávejte pozor na stejnoměrné pomůcky a dívejte se do C, abyste zůstali i na druhé polovině střední čáry rovně.

C Na pravou ruku
Asi tři délky před C už musíte odbočení připravovat. Odbočení odpovídá zhruba projetí rohu a v drezúře Z je to tedy čtvrt malého kruhu. To znamená, že musíte začít s obr /atem asi u G. Postavte koě k pravé ruce. Myslete na to, že budoucí vnější holeň, levá, musí ležet varovně vzadu, aby kůň v obr /atu "nevypadl" zadkem ze stopy. Jakmile dojedete na stěnu do stopy, začněte totéž připravovat pro projetí rohu, stejně jako pro odbočení.

M-F Od stěny ke stěne
Jakmile vyjedete z rohu, narovnejte koně asi tak po jednu koňskou délku, než jdete již zase do dalšího obr /atu. Příprava zase lehkými zádržemi, než kůň obr /at začne. Kůň se sestaví vpravo, jakmile jeho nos dosáhl M. Už krok potom, jakmile jeho rameno dosáhne bodu označujícího velký kruh (v hale 20x40), odbočte. Rozdělte si vlnovku tak, že na jejím nejvyšším bodu, t.j. na úrovni b, jste od stěny vzdáleni 5 m a obě části vlnovkymusí mít stejný tvar. Kůň musí být v první části vlnovky sestaven a ohnut doprava, ve středu na jednu koňskou délku narovnán, pak totéž doleva. Zapamatujte si tři pojmy: Přesednout - Přehmátnout - Přestavit. Pak nezapomenete upravit při každém přestavení délku otěže. V těchto soutěžích vidí rozhodčí rádi, když při přestavení jezdec přehmátne - zkrátí vnitřní otěž. Vlnovka je ukončena, když jezdec s ramenem koněv bodě změny směru dosáhne stěny a koně narovná. A již pozor na blížící se roh - každý roh obdélníku je dobře využitelný k drobným korekturám a postavení koně na pomůcky. Spočítejte jen všechny rohy, které v této úloze musíte projet...

A-X-C Ze středu změnit směr
Při odbočení myslete na čtvrtkruh a varovnou vnější holeň, aby kůň nevjel na střední čáru potácivě. Když chybí opora stěny, je narovnání obtížnější. Jeďte podobně jako k pozdravu trochu živěji dopředu, kůň se spíše udrží rovně. Když se vám nepodaří udržet zcela rovný kurz, korigujte opatrně, ne hekticky. Pozor zejména u X, to je bod, ve kterém často zastavujete a zdravíte. Aby kůň sám automaticky nezastavil, trochu víc pobízejte.

E Střední krok
Dopřejte si čas pro dvě - tři koňské délky k přípravě zádrže do kroku. Před zádrží zkraťte klus, aby byl přechod do kroku plynulý. Představujte si přitom, že kůň by měl zpomalit klus do tempa, které skoro odpovídá kroku. Když se přechod podařil, povolte otěž asi tak o jednu nebo dvě šířky dlaně, aby mohl kůň prodloužit krk. V kroku sleduje ruka kývání hlavy koně - jen tak lze udržet dobr /ý takt. Krátkou "krokovou pauzu" využijte k myšlenkové inventuře sedu : Je linie rameno - pánev - pata v pořádku? Pérují klouby? Linie předloktí - ruka - huba koně je v přímce? Pozor, vyjet dobře roh.

F Pracovním klusem vchod
Když vyjíždíte z rohu, nejprve koně narovnejte a pak teprve dejte pomůcku k naklusání. Už před klusem zkraťte trochu otěž na délku, ze které jste ji předtím povolili.

b-E Na střední kruh (1/2 x kolem)
Pro odbočení u b platí totéž, co pro od stěny ke stěně: koně upozornit, postavit k ruce, v b odbočit. Musíte si v duchu do písku nakreslit kruh, aby byl oblouk kulatý. V E se po jednu délku koně dotknete stěny.

E-X-b Ve středním kruhu změnit směr
Tento obr /at "v dvojité dávce" je nejužší v celé úloze, v zásadě na sebe navazují dva malé kruhy. Musíte vašeho koně od E zřetelněji sestavit a ohnout, aby dokázal sledovat úzkou vlnovku. Miřte do X tak, abyste v něm jeli po jednu koňskou délku rovně. Vzpomeňte si na ohýbací pomůcky : Přesednout - Přehmátnout - Přestavit. Jakmile dorazíte do b, kde jedete po jednu koňskou délkurovně, vlnovka se zřetelně rozevírá a kůň je méně postaven k ruce a ohnut. Zmírněte tlak vnitřní holeně a povolte vnitřní otěž.

E Celou jízdárnu
Ohnutí přestává, když se kůň dostane předkem i zadkem ke stěne. Pozor : příští roh.

C Pracovní cval vpravo a na kruh, jednou kolem
Po vyjetí z rohu vám do nacválání zbývá pět metrů. To stačí k narovnání koně a k následnému opětovnému postavení ke cvalu. U C začíná kruh, takže musíte ihned od stěny, nesmíte do rohu a míříte k bodu kruhu na stěně. Tedy : první roh krátké stěny zřetelně vyjet, nacválat, další roh zakulatit, v bodu kruhu se dotknout stěny po jednu koňskou délku! Často se první polovina otevřené strany kruhu ještě podaří, druhá se spíše podobá vejci. Aby se vám to nestalo, zase si v duchu namalujete do písku stopu kruhu jako předtím u kruhu středního. Musíte si vštípit, že jedete od bodu k bodu - bod kruhu na stěně - pak X - pak bod kruhu na druhé stěně.

C Pracovní klus
Ideální je přechod v okamžiku, kdy se rameno koně dotklo bodu C. Zkraťte cvalové skoky před zádrží tak, že se tempo svalu skoro blíží tempu klusu. Nebezpečí : kůň cválá dál, nenechá zádrž "prostoupit". Postavte koně rovně nebo i trochu ven. Přechod se nepodařil, ale alespoň je v klusu.

C-X-A Kruhy změnit
Zatímco doteď byl přechod cval-klus na stěně, jste nyní na kruhu. Zůstaňte na myšlené linii kruhu skoro do X, tam ukončete postavení a ohnutí vpravo, jednu koňskou délku v X rovně, pak vše vlevo. Jistě si spontánně vzpomenete: Přesednout - Přehmátnout - Přestavit.

A Pracovní cval vlevo, jednou kolem
Takže vše znovu jako předtím, ale na levou ruku. Před A připravit, přesně nacválat, držet se na myšlené linii, kruh stejnoměrně kulatý.

A Celou jízdárnu
Nemyslete už u A na příští dlouhou stěnu. Nejprve přijde roh a jak ho využít, už víte : Vjet do něho, přezkoušet pomůcky. Teprve když máte roh za sebou, koncentrujte se na:

F-M Střední cval
Veďte předek koně dovnitř, aby v prodloužení zůstal rovně. Na celé dlouhé stěně myslete na dovnitř plec. Když chcete přechod z pracovního do středního cvalu zvýraznit : trochu zkraťte tempo již před rohem, až do F. Teprve před F trochu koni povolte, aby mohl prodloužit svůj rámec (cval "do kopce"), teprve pak zesilte pobízení. Tempo stupňujte po dva až tři skoky, místo abyste koně svými pobídkami přepadli.

M Pracovní cval
Dva cvalové skoky před M zpomTITLEe, posaďte se hlouběji do sedla a přestože dáváte zádrže, dále při každém cvalové skoku pobízíte, aby se kůň nerozpadl nebo nepřešel do klusu. Stále ještě myslíte na "dovnitř plec". Ještě zpomTITLEe, abyste mohli opět dobře využít rohu.

C Pracovní klus
Ve zkratce: využít roh, krátce před C zádrž, hned v kmihu klusat dál.

E Odbočit vlevo
Vlevo pojedete stejně jako v rohu. Tedy před E polovičními zádržemipřipravit, přistavit, začít obr /at. Pět metrů před E jste již od stěny, takže obr /atvypadá jako čtvrtka malého kruhu.

X Zastavit, obr /at kolem předku vpravo.
Pracovním klusem vchod
Nyní vás rozhodčí vidí ze strany. Ukažte, že lekce dobře připravujete, nejprve zkrátíte tempo polovičními zádržemi a pak teprve dáte zádrž celou do zastavení. Když kůň nejstojí zcela rovně, zůstaňte v klidu, ze strany to není moc vidět. Pokud však nestojí uzavřený, musíte opravit, protože správné stání je předpokladem pro dobr /é provedení další lekce. Než obr /at začnete : zachovat klid, počítejte do tří. Potom teprve obr /at, krok za krokem, nenechat koně rozpadnout, nechat rovně stát, počítat do tří. Pak teprve zkrátit otěž přehmátnutím, zádrž, naklusat.

E na levou ruku
Stejně jako u odbočení vlevo a stejně jako každý roh.

A Ze středu
Použijte posledního rohu úlohy, detaily k odbočení už znáte. Kolik že bylo v úloze těch rohů?

X Stát. Pozdrav. Odchod středním krokem na dlouhé otěži
Jakmile jste ukončili obr /at, myslete na "dopředu". Potom zpomalit, skoro do kroku, celá zádrž. Počítejte do tří, pozdravte, nezapomeňte se usmát. Vezměte odpět otěže do obou rukou. Nehoďte hned otěže koni na krk, o tom v úloze nic nestojí. Při vykročení nechte koně pomalu otěže vytáhnout, pak vezměte opět obě do jedné ruky, abyste mohli koně pochválit - ne snad abyste udělali dojem na rozhodčí, ale protože jste právem pyšní na výkon svůj a svého koně.

zdroj: časopis Jezdectví (říjen 2001)
Všechny publikované fotografie a články jsou chráněny autorským zákonem. Zákaz jejich kopírování bez souhlasu autora.
© Zuzana Buráňová 2003—2021
TOPlist