Koníci

konici.ufonek.net

O koních, pro koně, s koňmi...


Počítadlo:
Počítadlo

Hipocentrum Koryčany
Internetový psí a kočičí útulek, útulky z celé ČR
Horses Online
Bodyskal.cz
EQUISERVER.eu - server o koních a pro koně

Časopis Koně & hříbata

Výcvik hříběte - první kroky

Vloženo: 15.10.2005, Autor: Zuzule
Prvním a nesmírně důležitým kamínkem na cestě k povahově vyrovnanému koni byl seriál Simony Stejskalové o metodě imprintingu. Dalo by se říci, že toto povídání sleduje hříbě po jeho úvodních týdnech života, v době, kdy, řekněme, přechází z jeslí do školky.

Práce s hříbětem na ohlávce je zdlouhavá, Hříběstejně zdlouhavá, jako když chcete naučit batole, aby se nepočurávalo do kalhotek. Ať zváží každý sám za sebe, jestli raději obětuje pár chvilek této práci a podstatně tak zvýší své šance na to, že jeho hříbě bude mít dobře vštípené základy slušného chování už od malička, nebo jestli mu nestojí za to se zdržovat ?takovou prkotinou? a počká s prvním pořádným kontaktem až do prvního sedlání, kdy dá hříběti pocítit, kdo je tady pánem.
Úvodem několik pravidel:
Buďte s hříbětem často. Je-li to možné, zajděte k němu třikrát denně i častěji, a to ještě předtím, než začnete se samotným výcvikem. Častá, příjemná setkání mu pomohou posílit důvěru ve vás, což je při práci s koňmi podstatné. Jednotlivá setkání by se měla odehrávat ve stání u hříběte nebo ve výběhu, tak, aby hříbě bylo ve známém prostředí a zůstalo klidné. V úvodních fázích jen nechte hříbě přijít k sobě ? potáhne je jeho vrozená zvědavost ? a pak s ním mluvte, zvolna je laskejte po krku a hřbetě (jenom se proboha nepokoušejte mu zvedat nohy dřív, než máte prostřednictvím výcviku pod kontrolou jeho hlavu). Do stání/výběhu s sebou berte ohlávku. Nebudete ji hříběti nasazovat. Prostě si ji jen přehoďte přes ruku, aby si hříbě zvyklo na její vzhled a pach. Pomalu hříbě zvykejte na dotek kartáče na krku, hřbetě a hlavě a přitom mu dovolte, aby si je očichalo, případně i trochu ožužlalo předtím, než se ho jím dotknete. Když si zvykne na kartáčování po obou stranách ? což poznáte podle toho, že dá hlavu dolů, uvolní se a zklidní se mu dýchání ? začněte je zvolna přivykat na to, že bude určitým způsobem omezováno. Když stojíte po jeho levém boku, dejte pravou ruku kolem jeho krku a hlaďte je a škrábejte na krku. Odolejte pokušení je objímat: mohlo by je to vyděsit a snažilo by se vycouvat pryč. Dotek by měl být lehký, jeho trvání by se s postupujícími ?lekcemi? mělo prodlužovat stejně jako tlak. Jakmile v kterémkoli okamžiku ztuhne a zvedne hlavu, pomalu ruku oddTITLEe. Pokud by se pokusilo od vás odejít, snažte se jít vedle něj a ruku sundejte, teprve když zastaví ? nechcete je přece během těchto úvodních setkání naučit, že může utéci, kdykoli se mu zachce.
Postupně pokračujte k tomu, že hříbě přivyknete na doteky a lehký tlak v oblastech, kde bude ohlávka přiléhat k hlavě. Začněte hlazením v oblastech pro ně příjemných, jako je krk, a pomalu se propracovávejte k hlavě. Jestliže se brání vašemu doteku, vraťte se do ?příjemné? zóny a opakujte celý postup tak dlouho, dokud to neakceptuje.
Když vaše hříbě běžně snáší doteky na místech, kde bude později ohlávka, můžete je seznámit s ohlávkou samotnou.

Nasazení ohlávky Postavte se z levé strany koně, pravou ruku mu položte kolem krku a ohlávku držte těsně u jeho nosu tak, jako byste mu ji chtěli nasadit. Držte ji v klidu, aby si ji hříbě mohlo očichat a okoukat. Jakmile o ni přestane projevovat zájem, pomalu vezměte ohlávku do jedné ruky, pochvTITLEe koně, a pak to celé dvakrát, třikrát zopakujte. Když už hříbě naprosto ignoruje ohlávku, která se mu houpá pod nosem, je připraveno na nasazení ohlávky. Pokud se ohlávce brání, šli jste na ně moc rychle. Vraťte se proto k předchozím dvěma krokům.
hříbátkoPři nasazování ohlávky ?naostro? držte ohlávku tak, jak je popsáno v předchozím kroku. Jemně nasuňte nánosník hříběti na nos. Pokud začne zvedat hlavu nebo celé ztuhne zděšením, pomalu ji sundejte a celou věc opakujte, dokud hříbě nesnese dotek ohlávky bez problémů.
Když hříbě stojí s ohlávkou na nose klidně, pomalu mu ji nasaďte celou a opatrně zapněte. Pokud by stačilo vycouvat, platí totéž, co při prvním kroku. Ohlávku hříběti nechte jen minutu nebo dvě a po celou dobu hříbě hlaďte a kartáčujte, aby se uvolnilo a tu novou věc na své hlavě lépe snášelo. Když ohlávku pomaličku sundáte, zůstaňte stát vedle hříběte s rukou kolem jeho krku asi 20 vteřin. Pokud byste sundali ohlávku a okamžitě šli pryč, spojí si hříbě sundání ohlávky s okamžitou volností, což by mohlo vést k tomu, že by od vás pokaždé uteklo pryč v momentu, kdy mu sjede ohlávka z hlavy. Celý postup nasazování a sundávání několikrát opakujte, přičemž prodlužujte dobu, po kterou má hříbě ohlávku na hlavě. Jestliže to všechno snáší v naprostém klidu, je připraveno pro další lekci: Vodění
Jednotlivé lekce musí být krátké. Hříbě dokáže udržet pozornost jen krátkou dobu. Nejlepších výsledků dosáhnete při délce lekce do 5 minut.Hříbátko
Nepracujte s hříbětem v době krmení. Chcete přece, aby se hříbě soustředilo na vás a ne na krmení. Navíc přirozená agresivita při krmení ruší vaše úsilí o pozitivní dojem z výuky a vy se vystavujete nebezpečí úrazu.
Vypracujte si určitý rozvrh. Koně pracují podle zvyku. Důvěru hříběte získáte daleko rychleji, pokud budou vaše setkání probíhat denně ve stejnou dobu, než kdybyste přicházeli nahodile. n Pohybujte se pomalu. Rychlé, nečekané pohyby mohou hříbě vyděsit tak, že od vás třeba i uteče ? což je přesně opak toho, o co se snažíte.
Buďte trpěliví. Podle temperamentu hříběte a podle předchozího zacházení vám může práce s přivykáním na ohlávku trvat 3 dny nebo 3 týdny. Netrpělivost a hrubé zacházení vážně naruší a někdy i zničí vaše budoucí trenérské ambice. Hříbě sice udrží pozornost jen velmi krátkou dobu, ale paměť má tím delší.
Další hříbě Poslední, ale velmi důležitý tip pro práci na ohlávce: používejte ohlávku koženou, respektive nylonovou s koženým nátýlníkem. Pokud se hříbě splaší nebo o něco ohlávkou zachytí, kůže se přetrhne dřív, než se hříbě vážněji poraní. Nylonová ohlávka se nepřetrhne, takže riziko poranění koně je daleko vyšší. A hlavně: nenechávejte mezi jednotlivými lekcemi hříběti ohlávku na hlavě! Riziko zachycení a poranění je příliš velké. I když by se ohlávka mohla přetrhnout, bude si ji hříbě nadále spojovat s bolestí a strachem a veškeré vaše úsilí jde k šípku.

zdroj: časopis Jezdectví, Ing. Silvie Lečíková (Podle knihy Cathy Hansonové)
foto: Zuzana Buráňová
Všechny publikované fotografie a články jsou chráněny autorským zákonem. Zákaz jejich kopírování bez souhlasu autora.
© Zuzana Buráňová 2003—2021
TOPlist