Koníci

konici.ufonek.net

O koních, pro koně, s koňmi...


Počítadlo:
Počítadlo

Hipocentrum Koryčany
Internetový psí a kočičí útulek, útulky z celé ČR
Horses Online
Bodyskal.cz
EQUISERVER.eu - server o koních a pro koně

Časopis Koně & hříbata

Výcvik hříběte - zastavování

Vloženo: 15.10.2005, Autor: Zuzule
K výcviku zastavování na slovní povel ?hou? přistupte až tehdy, když hříbě zvládlo vodění na vodítku. Výcvikové lekce provádějte v prostředí, které hříbě zná ? ve stání, ve výběhu, na pastvě. Jakmile se naučí na povel spolehlivě reagovat, přejděte i do prostředí, kde se vyskytují rušivé prvky každodenního života.

V používání slovního povelu ?hou? buďte důslední ? používejte jej pouze ve významu zastavit ? stát ? teď. Nedůslednost, vedoucí jen ke zpomalení, hříbě doslova učí ignorovat váš povel.

1. Než hříběti představíte povel ?hou?, pracujte dále na jeho schopnosti správně chápat povely vašeho těla. Naučí se sledovat pohyb vašeho trupu a to mu pomůže v dalším kroku,. kde váš záklon signalizuje úplné zastavení pohybu. Při přechodu do kroku se při vykročení mírně předkloňte ? hříbě by mělo vykročit s vámi, protože tak se to v minulé lekci učilo (pokud ne, zopakujte minulou lekci!). Tři, čtyři kroky jděte v mírném předklonu. Pak krok zrychlete tak, že současně prodloužíte krok a ještě více se předkloníte. Pokud za vámi hříbě okamžitě nezrychlí, opakovaně ostře trhněte vodítkem, až přidá do kroku (vytrvalý tah by byl čímsi, čemu je třeba se bránit, mohlo by začít couvat. Ujděte čtyři, pět kroků a zpomTITLEe ? trup narovnáváte a zkracujete krok. Když hříbě nezpomalí, prudce škubněte vodítkem dolů. Až se hříbě naučí takto reagovat na pozici vašeho trupu, je připraveno přejít na povel ?hou?.Hříbě

2. Jděte v pravidelném kroku. Hříbě seznámíte s povelem ?hou? souhrnným působením následujících pobídek: rázně ukončíte pohyb vpřed, mírně se zakloníte (to hříběti odliší vaši pobídku pro ?stát? od pobídky pro ?zpomal?) a důrazně řeknete ?hou?. Pokud hříbě nezastaví vedle vás, zesilte své pobídky opakovaným škubnutím za vodítko, přičemž opakujte ?hou?, dokud hříbě nezastaví.

3. Abyste ještě posílili svůj povel pro zastavení a stání, okamžitě ustupte tak, abyste stáli čelem k levé pleci hříběte. Tím mu zkřížíte cestu vpřed. Pokud se hříbě naklání dopředu, jako by chtělo udělat krok, trhněte vodítkem dolů a opakujte slovní povel. Pokud stojí klidně, pochvTITLEe je a nechte stát 15 až 20 vteřin. Pak ustupte na svou původní pozici vodiče a opakujte. Hříbě by mělo vykročit až na vaši pobídku, tj. když vy uděláte krok vpřed a předkloníte se. Když vykročí bez dovolení, škubněte vodítkem a opakujte ?hou? tak dlouho, až zase stojí klidně. Pak je pobídněte k vykročení.

4. Jestliže už hříbě zastavuje a stojí klidně na vaši pobídku trupem a slovem, vypusťte fázi obcházení hříběte v předchozím kroku. Místo toho se v zastavení narovnejte do ?neutrální? polohy. Všechny pohyby pro zrychlení, zpomalení či zastavení spojte při každé výcvikové lekci, i při cestě z jízdárny, od stříkání, do stáje apod. ? vypilujete tak schopnost hříběte ?číst? vaše pobídky a okamžitě na ně reagovat. Použijte ?hou? pokaždé, když chcete zastavit, a vypěstujete v něm automatickou reakci na váš povel.

zdroj: časopis Jezdectví, Ing. Silvie Lečíková (podle Cathy Hansonové a Horse and Rider)
foto: Zuzana Buráňová
Všechny publikované fotografie a články jsou chráněny autorským zákonem. Zákaz jejich kopírování bez souhlasu autora.
© Zuzana Buráňová 2003—2021
TOPlist